Witamy w naszym sklepie!
Zadzwoń do nas: 572 669 338 lub napisz: [email protected]

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:”RODO” informujemy, że:
  1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych, Sprzedawca zmuszony jest realizować umowy wykorzystując udostępnione dane.
  2. W związku z realizacją obowiązku wynikającego z RODO informujemy, że firma Innovatech Dariusz Gryguła z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kondratowicza 59/57 (NIP 524-255-13-44) jest Administratorem Państwa danych osobowych.
  3. Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe podczas zakładania konta i składania zamówienia w sklepie internetowym czyszczenie-fug.pl.
  4. Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji zamówień, obsługi reklamacji oraz wszelkich działań związanych z prawidłową realizacją zamówień.
  5. Administrator działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wdraża odpowiednie rozwiązania techniczne, zapewniając zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówienia. Brak danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
  7. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania zmian w swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do usunięcia swoich danych osobowych.
  8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym momencie, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, wysyłając informację na nasz adres mailowy.

czyszczenie-fug.pl

Products

Pomoc

Obsługiwane płatności

Kontakt